Bạn có hiểu đúng fiction là gì?


Vì đây là trang được lập ra chủ yếu cho việc viết lách, nên những bài viết đầu tiên, mình muốn thể hiện rõ quan điểm về một trong những thứ sẽ chiếm phần lớn nơi chốn này.

FICTION! Fiction! Fiction! Fiction!

Bạn cũng là một người viết trên mạng như mình? Bạn cũng từng nghe qua từ tiếng Anh này, thậm chí còn sử dụng nó để chỉ thứ bạn đang viết, nhưng bạn có thực sự hiểu ý nghĩa của từ này không? Khi bạn dùng từ này người đang nghe bạn có hiểu nó giống như bạn? Và quan trọng hơn cả, nó có phải là từ chính xác cho thứ bạn đang viết hay đang đọc không?

Continue reading

Advertisements